Çözümlerimiz

hero

Sürekli Danışmanlık

Sürekli danışmalık hizmeti ile anlaşılan süre boyunca firmanın karşılaştığı danışmanın çalışma alanına giren tüm konularda teknik danışmanlık hizmeti verilir. Bu danışmanlık Ar-Ge projelerinin yanı sıra üretimde, planlamada, satın almada vb. karşılaşılan teknik problemlerin çözümü ile, aynı zamanda firmanın tasarım ve üretim etkinliği ve kapasitesinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetini kapsar. Firma ile danışman arasında belirlenecek periyodik aralıklarla ve belirlenmiş sürelerde danışman ile toplantılar düzenlenerek firmanın karşılaştığı sorunlara çözümler bulunur. Bunun yanında araştırma projelerinin teknik detaylarının hazırlanmasında destek olunur. Ar-Ge, Ür-Ge ve karşılaşılan problemlerin çözümleri için gerekli hesaplama, analiz ve deneysel çalışmaların nasıl yapılması gerektiği konusunda yönlendirmelerde bulunulur. Danışmanlık hizmetinin içeriğine göre firma ile danışman arasında anlaşılacak sözleşmesi süresi ve şartlara bağlı olarak danışman fiyat teklifi hazırlar.

hero

Proje Bazlı Danışmanlık

Proje bazlı danışmalık hizmeti ile anlaşılan proje çalışması için teknik danışmanlık hizmeti verilir. Bu danışmanlık Tübitak / Kosgeb / Bakanlık Ar-Ge destek projeleri olabileceği gibi şirket içi Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri de olabilir. Proje ile ilgili olarak karşılaşılan konular danışman ve firma arasında belirlenecek sıklıkta gerçekleşecek proje toplantılarda ele alınır. Danışman, projesinin verimli ve hedeflenen süre içerisinde ilerlemesi için hesaplama, analiz ve deneysel çalışmaların nasıl yapılması gerektiği konusunda yönlendirmelerde bulunur. Bunun yanında danışman tarafından projelerinin teknik rapor ve diğer dokümanların hazırlanmasında destek olunur. Danışmanlık verilecek proje süresi ve şartlara göre danışman fiyat teklifi hazırlar.

hero

Sürekli Hesaplama/Analiz Çalışması

Sürekli hesaplama/analiz çalışması hizmeti ile anlaşılan süre boyunca, danışmanın çalışma alanına giren Ar-Ge konularında ve önceden çalışma süresi planlanan şekilde hesaplama/analiz konularında hizmet verilir. Bu danışmanlık temel olarak Ar-Ge projeleri olmak üzere; sonlu elemanlar analizleri (FEA), hesaplamalı akışkanlar mekaniği (CFD), İmalata yönelik simülasyonlar (Simufact vb.), Üretim ve deneysel çalışmalar ile ilgili hesap ve analizler, sektöre yönelik ampirik ve analitik hesaplama hizmetlerini kapsar. Danışmanlık hizmetinin içeriğine göre firma ile danışman arasında anlaşılacak sözleşmesi süresi ve şartlara bağlı olarak danışman fiyat teklifi hazırlar.

hero

Proje Bazlı Hesaplama/Analiz Çalışması

Bir proje içerisinde gerekli olan hesaplama/analiz çalışmaların bir paket olarak değerlendirilip proje başında firma ve danışman arasında anlaşılarak öngörülen hizmetleri kapsar. Genellikle Proje bazlı danışmanlık hizmeti ile birlikte tercih edilen bir çalışma modelidir. Bu bağlamda hangi aşamada nasıl bir hesaplama/analiz çalışması yapılacağı planlanması için danışmanlık hizmeti verilir. Model 2.1’de belirtilen hesaplama/analiz çalışmalarının proje için gerekli görülenleri, danışman tarafından hazırlanacak teklif fiyat dahilinde gerçekleştirilir.

hero

Proje Bazlı Deneysel Çalışma

Bir proje içerisinde gerekli olan kapsam dahilinde tüm deneysel çalışmaların bir paket olarak değerlendirilip proje başında firma ve danışman arasında anlaşılarak öngörülen deneysel çalışma hizmetlerini kapsar. Genellikle Proje bazlı danışmanlık hizmeti ile birlikte tercih edilen bir çalışma modelidir. Bu bağlamda hangi aşamada nasıl bir deneysel çalışma yapılacağı planlanması için danışmanlık hizmeti verilir. Model 3.2’de belirtilen deneysel çalışmaların proje için gerekli görülenleri, danışman tarafından hazırlanacak teklif fiyat dahilinde gerçekleştirilir.

hero

Tekil Deneysel Çalışma

Firmanın talebi üzerine, malzeme ve parçalar üzerinde mekanik, fiziksel, kimyasal özelliklerin belirlenmesi için deneyler, imal edilebilirlik ile ilgili deneyler ile numune hazırlanması, deney düzeneği üretilmesi, deney dizaynı ve planlaması ve raporlama hizmetleri verilir. Deneysel çalışmada gerçekleştirilecek hizmetlerin türü ve adetleri firma ile danışman arasında belirlenir. Çalışmanın içeriğine göre (hangi test kaç adet yapılacak, planlama, raporlama, deney düzeneği ve numune hazırlığı vb. olup olmayacağı) danışman fiyat teklifine göre ilerlenir.